روانشناسی و علوم تربیتی بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

بررسي اضطراب معلمان,علوم انسانی+ بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

پروژه و تحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از مقدمه: در دنياي امروزه هيجانات، تنش ها، عصبيت ها و عوامل متعددي از اين قبيل حاكم بر زندگي روزمره افراد هستند. هر كدام از افراد جامعه امروزي در برخورد مستقيم با انواع استرسها و شرايط عصبي قرار دارند. محيط زندگي اجتماعي، خانواده و هر آنچه فرد با … دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 3086 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 119 حجم فایل:434 کیلوبایت

دریافت

بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس+ دریافت پرسرعت

بخشی از مقدمه:در دنياي امروزه هيجانات، تنش ها، عصبيت ها و عوامل متعددي از اين قبيل حاكم بر زندگي روزمره افراد هستند.هر كدام از افراد جامعه امروزي در برخورد مستقيم با انواع استرسها و شرايط عصبي قرار دارند. محيط زندگي اجتماعي، خانواده و هر آنچه فرد با آن در ارتباط است ميتواند بعنوان عامل تنش زا جريان زندگي او را به سمت بحرانها و نگرانيها سوق دهد.امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عكس العمل افراد را تعيين مي كنند. بدين ترتيب كه وقتي فردي يك تجربه ناخوشايند و استرس همراه با آن را دريافت مي كند واكنش منفي بصورت اضطراب خود كم بيني، افسردگي وغيره را از خود بروز مي دهد. زيرا قدرت برخورد مقابله طبيعي با مشكلات را در نيافته و شايد نمي تواند كه دريافت صحيحي ا زموقعيت خود داشته باشد.از معضلات جامعه امروزي وشايد از بزرگترين آنها مسائل اضطراب است و افسردگي كه هر كدام را به اختصار بيان مي داريم.اضطراب، دلشوره، تشويش، نگراني، دلهره، دلواپسي، بي قراري، دل آشوبه و نابساماني حالاتي هستند كه هر انساني خواه و ناخواه آنرا تجربه كرده است. مي توان با اطمينان گفت كه امكان ندارد انسان در اين جهان زيسته باشد و تجربه اضطراب را نداشته باشد (معانه ، 1370).ممكن است اضطراب را يك نوع درد داخلي دانست كه سبب ايجاد هيجان و به هم ريختن تعادل موجود مي گردد و چون بشر دائما به منظور برقراري تعادل كوشش مي كند بنابراين مي توان گفت كه اضطراب يك محرك قوي است.امكان دارد اين محرك مضر باشد واين خود بستگي دارد به درجه ترس و مقدار و خطراتي كه متوجه فرد است (شاملو 1369). …فهرست مطالب:فصل اول: کلیات تحقیقمقدمهاهداف تحقیقفایده واهمیت تحقیقبیان مسالهموضوع تحقیقفرضیه تحقیقتعریف مفاهیم و واژه هاتعریف عملیاتی اضطرابتعریف عملیاتی افسردگیفصل دوم: پیشینه تحقیقتاریخچه اضطرابتاریخچه افسرد گیتعاریف ونظریه های اضطرابتعاریف ونظریه های افسردگی۱- افسردگی از دیدگاه روان پویایی۲- افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان۳- افسردگی ا زدیدگاه شناختی۴- افسردگی از دیدگاه اجتماعینظریه ملانی کلایننظریه کامروننظریه ادوارد بیبرنیکنظریه الکساندر لوئیانواع اضطراب۱- اضطراب موقعیتی۲- اضطراب خصیصه ایانواع افسردگی۱- افسردگی در نوجوانی۲- افسردگی پنهان۳- افسردگی اتکائی۴- افسردگی رجعتی۵- افسردگی پس از زایمان۶- افسردگی نوروتیک۷- افسردگی عضوی۸- افسردگی علاقی۹- افسردگی ناشی از موفقیت۱۰- افسردگی ناشی از مصرف دارو۱۱- افسردگی در نتیجه پیری۱۲- افسردگی فصلی۱۳- افسردگی در دانشجویانملاکهای تشخیص اضطراب DSMIVملاکهای تشخیص اضطراب ناشی از اختلال طبی عمومیملاکها ی تشخیص اختلال اضطراب منتشرملاکهای تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIVدرمان اضطراب۱-درمان دارویی اضطراببنزو ویازپینهافعالیت فارماکولوژیکعوارض جانبیمسمومیتداروهای بولکه کننده بتا – آدرنرژیکمهارکننده های مونو آمین اکسید۲- روشهای خود میزانی کاهش اضطرابآرام سازیبیوفیدبکانواع درمانهای اختلالات افسردگی۱-درمان افسردگی پسیکوزی :الف ) درمانهای فیزیکی وزیست شناسیب ) شیمی درمانیالف – درمانهای فیزیکی وزیست شناسیب ) روان درمانیدرمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسیالکتروشوک  درمانیدرمان افسردگی براساس نظریه روان پویائیدرمان افسردگی براساس نظریه یاد گیریانواع درمانهای افسردگی۱- شناخت درمانی۲-رفتار درمانی۳- درمان بین فردی ( IPT)4- روان درمانی تحلیل گرا۵- روان درمانی حمایتی۶- گروه درمانی۷- روان درمانی خانوادهفصل سوم: روش پژوهش جامعه آماریآزمودنیهانمونه وروش نمونه گیریابزار تحقیق۱-تحول هشیاری نسبت به خود O32- نیروی من۳- گرایش پارانویایی  L4- گرایش به گنهکاری O5- تنش ارگی O4خصوصیتهای آزمون افسردگی « بک »۱-اعتبار وثبات آزمون افسردگی۲-روش واجرای آزمون افسردگی۳-پرسشنامه آزمون افسردگی۴-مزایای آزمون افسردگی۵-نمره گذاری آزمون افسردگی۶-جدول تخمین میزان افسردگیجدول هنجار گزینی ایرانی مقیاس افسردگی بکمعیارها ومیزانهای عددی آزمون افسردگیروش نمره گذاریفصل چهارم: تجزیه و تحلیلتجزیه وتحلیل داده هاجدول افسردگی مدارس استثناییجدول افسردگی مدارس عادیجدول اضطراب مدارس استثناییجدول افسردگی عادیآزمون فرضیهفرمول محاسبه واریانسفرمول محاسبه t استودنتفرمول محاسبه واریانسفرمول محاسبه t استودنتالف – فرض صفرب – فرض صفرفرمول محاسبه t استودنتج- فرض صفرفصل پنجم: نتیجه گیریخلاصه مراحل تحقیقمحدودیت هاپیشنهاداتپرسشنامه آزمونآزمون افسردگی بکمنابع و مأخذ   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: بررسي اضطراب معلمان افسردگي در معلمان مدارس افسردگی معلمان بررسی افسردگی معلمان پروژه افسردگی در معلمان اضطراب در معلمان مدارس اضطراب معلمان بررسی استرس معلمان پروژه اضطراب در معلمان
 • تاریخ و ادبیات تحقیق منشأ پیدایش عید نوروز
 • تحقیق منشأ پیدایش عید نوروز؛ مقدمه: انسان ازنخستین سال های زندگی اجتماعی زمانی که ازراه شکاروگردآوری خوراک های گیاهی روزگارمی گذراند متوجه بازگشت وتکراربرخی ازرویدادهای طبیعی یعنی تکرارفصل ها شد.زمان یخ بندان ها موسم شکوفه ها هنگام جفت گیری پرندگان وچرندگان را ازیکدیگرجدا کرد نیازبه محاسبه دردوران ک
 • روانشناسی و علوم تربیتی بررسی رابطه بین خودپنداره با گرایش به بزهکاری در نوجوانان
 • پایان نامه و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودپنداره با گرایش به بزهکاری در نوجوانان صورت گرفت. پژوهش از نوع روش توصیفی است. بمنظور اجرای پژوهش از بین جامعه آماری 50 نفر از دانش آموزان دبیرستانه پسرانه به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و از مقیاس های ..
 • روانشناسی و علوم تربیتی بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی در میان کارکنان راهبر شرکت حمل و نقل ریلی رجا
 • مقاله درباره بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی در میان کارکنان راهبر شرکت حمل و نقل ریلی رجا
 • مهندسی شیمی پاورپوینت بررسی روش­های حذف نیترات از آب­های آشامیدنی
 • پاورپوینت بررسی روش­های حذف نیترات از آب­های آشامیدنی؛ 97 درصد آب­های کره­ی زمین درون اقیانوس­ها است و 2 درصد آن یخ زده است. ما آب مورد نیاز خود را از 1 درصد باقیمانده تهیه می­کنیم که این یک درصد باقیمانده شامل موارد زیر می­باشد: آب­های سطح زمین که شامل رودخانه­ها و دریاچه­ها و نهرها می­شود آب­های ز
 • مدیریت تحقیق تأثیر نحوه ی مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان
 • دانلود تحقیق تأثیر نحوه ی مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان:نقش مديريت با توجه به اختيارات رهبري كه دارد ديزل حركت و پويائي سازمان ها به سوي اهداف تعبير شده است. در ادارة امور سازمانها تأثيرگذاري مدير را نمي توان كنار زد. مدير وظيفة الگودهي، نقش سازي و راهبري احساسي ، عاطفي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، فني ز
 • تربیت بدنی قالب ارائه پاورپوینت ورزش
 • قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.