روانشناسی و علوم تربیتی پروژه بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با کاهش خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان

خشونت خانگی,علوم انسانی+ پروژه بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با کاهش خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان

چکیده: میزان دینداري و تقید خانواده ها به اصول و ارزشهاي مذهبی از عواملی است که برکاهش و افزایش خشونت خانگی نسبت به فرزندان در جامعه نقش مؤثري دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان دینداري والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان در شهر اهواز اجراگردیده است. این پژوهش از نوع پیمایشی … دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 3322 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 43 حجم فایل:799 کیلوبایت

دریافت

پروژه بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با کاهش خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان + دریافت پرسرعت

چکیده:میزان دینداري و تقید خانواده ها به اصول و ارزشهاي مذهبی از عواملی است که برکاهش و افزایش خشونت خانگی نسبت به فرزندان در جامعه نقش مؤثري دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان دینداري والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان در شهر اهواز اجراگردیده است. این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهرکرد و والدین آنها بوده است که با روش نمونه گیری خوشه اي چند مرحلهاي تعداد 384 نفر آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برنستاین (1995)، و مقیاس گلاك و استارك (CTQ) ابزارسنجش در این پژوهش دو پرسشنامه کودك آزاري و ضربه با اقتباس از سراج زاده (1377) بود. براي تجزیه وتحلیل داده ها ازشاخص هاي آماري، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. براساس یافته هاي این پژوهش بین کل میزان دینداري والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان، رابطه معنا داري وجود دارد. همچنین مشخص گردید که بین ابعاد اعتقادي و تجربی (عاطفی) دینداري با خشونت خانگی والدین نسبت به فرزندان همبستگی مثبت معناداري وجود دارد، ولی نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد مناسکی و پیامدي دینداري با خشونت خانگی والدین به فرزندان همبستگی معناداري مشاهده نگردید. همچنین نتایج بدست آمده از این پژوهش، حاکی از آن است که بین میزان دینداري والدین با ابعادخشونت خانگی (جسمی، عاطفی، غفلت) آنها نسبت به فرزندان رابطه معناداري وجود دارد. نتایج بدست آمده از رگرسیون چندگانه نیز نشان دادند که متغیر دینداري اعتقادي والدین بیش ترین تأثیر را درتبیین خشونت خانگی نسبت به فرزندان داشته است. باتوجه به یافته هاي موجود، این مسأله نیازمند توجه هر چه بیشترخانواده ها و مسؤولان جهت برنامهریزي و آموزشهاي دینی در سطح خانواده و جامعه را نشان میدهد.کلید واژه: خشونت خانگی، میزان دینداري، والدین، سنجه گلاك و استارك.فهرست مطالب:چکیدهفصل اول: کلیات     مقدمه     طرح مسأله     فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق     پیشینه ي پژوهش     چارچوب نظري    رویکرد کارکردگرا   رویکرد وبري    نظریه ی کنترل اجتماعی هیرشی     نظریه هاي خرده فرهنگ خشونت     نظریه گلاك واستارك فصل سوم: روش تحقیقفرضیات پژوهش     روش پژوهش     ابزارسنجش     فصل چهام: یافته ها     یافته هاي پژوهش     یافته هاي استنباطی     فصل پنجم: نتیجه گیری    بحث و نتیجه گیری     ضمائم و پیوست ها (پرسشنامه)  فهرست منابع     فهرست جداول   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: خشونت خانگی تاثیر میزان دینداري آثار تقید والدین سنجه گلاك و استارك تحقیق خشونت در خانواده تاثیر دینداری در خشونت رابطه دینداری و خشونت خانگی تاثیر دینداری بر خشونت خانگی دانلود تحقیق دینداری والدین بررسی علل خشونت خانگی عقاید مذهبی والدین
 • خدماتی و آموزشی آموزشـگاه راننـدگي
 • آموزشـگاه راننـدگي
 • روانشناسی و علوم تربیتی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
 • پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون دارای 26 سوال می باشد که زیر متغیر های جبران منصفانه و مناسب، شرایط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، تأمین فرصت رشد و امنیت، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، قانون گرایی در سازمان، فضای کلی زندگی و وابستگی اجتماعی زندگی کاری را مورد سنجش ..
 • دین و مذهب بررسی عوامل تنهایی ولی خدا
 • بررسی عوامل تنهایی ولی خدا و راه های جدا نماندن از ولی خدا
 • کامپیوتر و IT پروژه بررسی الگوریتم هیوریستیک و متاهیوریستیک
 • چکیده: سيستم‌هاي پيچيده اجتماعي تعداد زيادي از مسائل داراي طبيعت تركيباتي را پيش روي ما قرار مي‌دهند. مسير كاميونهاي حمل و نقل بايد تعيين شود، انبارها يا نقاط فروش محصولات بايد جايابي شوند، شبكه‌هاي ارتباطي بايد طراحي شوند، كانتينرها بايد بارگيري شوند، رابط‌هاي راديويي مي‌بايست داراي فركانس مناسب ..
 • تعمیرات و سرویس منوال شماتیک و سرویس منوال MSI MEGABOOK L610I MS 1002 REV. 0C
 • شماتیک و سرویس منوال MSI MEGABOOK L610I MS 1002 REV. 0C:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران
 • مدیریت پرسشنامه ارزيابي میزان ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC
 • پرسشنامه ارزيابي میزان ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC (برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تحليل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت امتيازی متوازن BSC )

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *