عمران بررسی رفتار خاک های گچی مسلح شده با الیاف مصنوعی

پایان نامه بررسی رفتار خاک گچی,فنی و مهندسی+ بررسی رفتار خاک های گچی مسلح شده با الیاف مصنوعی

پایان نامه رشته عمران، چکیده: خاک علی رغم مقاومت فشاری خوب، در کشش عملکرد ضعیف و کارایی نامناسبی دارد. برای جبران این ضعف اغلب از مسلح کننده های گوناگون در سازه های خاکی استفاده می کنند. به عنوان مثال استفاده از الیاف مصنوعی در راهسازی با توجه به خصوصیات مقاومتی مطلوب … دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران تعداد مشاهده: 6128 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 137 حجم فایل:12,349 کیلوبایت

دریافت

بررسی رفتار خاک های گچی مسلح شده با الیاف مصنوعی+ دریافت پرسرعت

چکیده:خاک علی رغم مقاومت فشاری خوب، در کشش عملکرد ضعیف و کارایی نامناسبی دارد. برای جبران این ضعف اغلب از مسلح کننده های گوناگون در سازه های خاکی استفاده می کنند. به عنوان مثال استفاده از الیاف مصنوعی در راهسازی با توجه به خصوصیات مقاومتی مطلوب برای کاربردهای مورد نظر در سال های اخیر بسیار مورد توجه  قرار گرفته است. از جمله این الیاف مصنوعی، پلی اتیلن ها و پروپیلن ها هستند. این محصولات مصالح پلیمری شبکه ای هستند که یکی از مهم ترین کاربردهایشان در مسلح کردن خاک است. همچنین در برخی موارد برای جداسازی دانه های سنگی،  با اندازه های بزرگ  نیز  به کار می روند. در این تحقیق با توجه به اهمیت بالای این مسلح کننده ها، به بررسی رفتار خاک های مسئله دار گچی مسلح با الیاف شبکه شده مربعی شکل با انجام آزمون CBR پرداخته شده است. بدین منظور پس از مروری  بر مطالعات گذشتگان در این زمینه و گذری بر تئوری مسئله به بررسی و تحلیل نتایج آزمایش  CBR روی خاک های غیر مسلح و مسلح به پلی اتیلن با اندازه و ابعاد مختلف پرداخته  شده است. با استفاده از این آزمایش به بررسی مقاومت باربری نمونه های تثبيت شده روی ماسه منطقه با پلی اتیلن مربعی شکل با سایزهای 6، 11 و 16 و درصدهای وزنی مختلف 0.5، 0.75، 1، 1.5 و 2 در درصد رطوبت بهینه، می پردازیم. با افزایش درصدهای وزنی گریدهای مربعی شکل به خاک از 0 تا 2 درصد به تدریج و کمی درصد رطوبت بهینه افزایش پیدا می کند همچنین وزن مخصوص خشک خاک کاهش می یابد. نتایج  آزمایش CBR  نشان دهنده افزایش بیش از 600 درصدی مقدار CBR خاک در صورت استفاده از گریدهای 11 میلی متری با درصد وزنی 1 نسبت به خاک غیر مسلح می باشد. این در شرایطی است که در صورت استفاده از این گریدهای شبکه شده مربعی شکل به جای گریدهای گسیخته رشدی نزدیک به 50 درصد در مقدار CBR  به دست می آوریم.کلمات کلیدی: آزمایش CBR، الیاف مصنوعی، خاک سگزی، گریدهای بریده شده مربعی شکلفهرست مطلب:چکیدهفصل اول: مقدمه1-1 پیش گفتار 1-2 مسئله اصلی تحقيق 1-3 بیان مسئله 1-4 سوابق مربوطه 1-5 ضرورت انجام تحقيق 1-6 فرضیه تحقيق 1-7 اهداف تحقيق 1-8 هدف کاربردی و بهره وران 1-9 مزیت و جنبه نوآوری پژوهش 1-10 روش تحقيق 1-11 چهار چوب تحقيق فصل دوم: اصول بهسازی و پایدارسازی خاک و مروری بر پژوهش های گذشته2-1 مقدمه 2-2 اهداف تثبیت 2-3 تاریخچه تکنیک خاک مسلح 2-3-1 سازه های خاک مسلح امروزی 2-4 روش های تثبیت خاک 2-5 تثبیت فیزیکی خاک 2-6 انواع ژئوسنتتیک ها 2-6-1 ژئوتکستایل ها 2-6-2 ژئوگریدها 2-7 کاربردهای ژئوسنتتیک ها 2-7-1 جداکننده لایه ها 2-7-2 لایه فیلتر کننده 2-7-3 لایه زه کشی کننده 2-7-4 کنترل فرسایش 2-7-5 کاربرد به عنوان قالب انعطاف پذیر 2-7-6 عملکرد به عنوان عایق رطوبتی (ایزولاسیون)2-7-7 مسلح سازی خاک 2-8 تاثیر عوامل خارجی بر ژئوسنتتیک ها 2-8-1 تاثیر زمان 2 -8-2 تاثیر عوامل محیطی 2-8-3 تاثیر عوامل اجرایی 2-9 مروری بر پژوهش های پیشینیان در زمینه بهسازی خاک 2-9-1 مروری بر پژوهش های پیشینیان بر روی خاک های ماسه ای مسئله دار 2-9-2 مروری بر تاثیر استفاده از الیاف طبیعی بر مقاومت خاک 2-9-2-1 مقدمه 2-9-2-2 الیاف طبیعی : کاربردها و مزایا 2-9-3 مروری بر پژوهش های پیشینیان بر روی خاک با استفاده از آزمایش CBR 2-9-3-1 مقدمه 2-9-3-2 آزمایشات صورت گرفته فصل سوم: معرفی مصالح و چگونگی انجام آزمایشات3-1 مقدمه 3-2 معرفی مصالح 3-2-1 خاک مورد بررسی 3-2-2 معرفی مواد مورد آزمایش 3-3 آزمایش های مقدماتی 3-3-1 آزمایش تعیین دانه بندی به روش سرند کردن 3-3-2 آزمایش تراکم 3-3-2-1 مقدمه 3-3-2-2 وسایل آزمایش 3-3-2-3 روش انجام آزمایش 3-3-2-4 محاسبات و گزارش 3-3-3 آزمایش CBR یا نسبت باربری کالیفرنیا 3-3-3-1 مقدمه 3-3-3-2 وسایل آزمایش 3-3-3-3 تئوری آزمایش 3-3-3-4 روش اشباع کردن آزمونه ها 3-3-3-5 روش انجام آزمایش 3-3-3-5-1 آزمایش روی نمونه خشک 3-3-3-5-2 آزمایش روی نمونه اشباع 3-3-3-6 تهیه نمونه آزمایش 3-3-3-7 دستگاه CBR 3-3-3-8 آزمایش تعیین CBR خاکها در محل 3-3-3-9 نمونه گیری از خاکهای حساس برای تعیین CBR 3-4 آنالیز واریانس فصل چهارم:  نتایج و تحلیل آزمایشات4-1- مقدمه 4-2 آزمایش تراکم استاندارد  4-2-1-آزمایش تراکم استاندارد روی خاک خالص 4-2-2 آزمایش تراکم استاندارد روی نمونه خاک های مسلح با گریدهای مربعی شکل 4-2-2-1 آزمایش تراکم استاندارد روی نمونه خاک های مسلح با گریدهای 6 میلی متری 4-2-2-2 آزمایش تراکم استاندارد روی نمونه خاک های مسلح با گریدهای 11 میلی متری 4-2-2-3 آزمایش تراکم استاندارد روی نمونه خاک های مسلح با گریدهای 16 میلی متری 4-2-3 مقایسه نتایج آزمایش تراکم 4-3  نتایج آزمایش CBR  4-3-1-نتایج آزمایش  CBRبر روی خاک ماسه گچی سگزی 4-3-2 نتایج آزمایش CBR بر روی نمونه های خاک ماسه ای با درصد و سایزهای  مختلف گرید 4-3-3 مقایسه نتایج CBR در نفوذ 5/2 و 5 میلی متر  4-4 مقایسه گریدهای مربعی شکل با گریدهای گسیخته 4-5 مقایسه نتایج آزمایش  CBR  با  نتایج سایر پژوهشگران 4-6 مقایسه نتایج آزمایش  CBR  با  نتایج سایر پژوهشگران در منطقه سگزی 4-7 سوالات اساسی مطرح شده 4-8 نتایج آنالیز واریانس(ANOVA)4-9 نتایج فصل چهارم  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1- مقدمه 5-2- نتایج پایان نامه ی حاضر 5-2-1- نتایج آزمایش CBR در حالت خشک  5-2-2- نتایج آزمایش CBR در حالت اشباع  5-2-3 نتایج آزمایش CBR و مقایسه افزودن گریدهای مربعی شکل به خاک با گرید گسیخته 5-3- نتایج کلی پژوهش 5-4- پیشنهادات منابع فهرست اشکال و نمودارهافهرست جداول   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پایان نامه بررسی رفتار خاک گچی بررسی رفتار خاک مسلح خاک مسلح با الیاف مصنوعی پایان نامه پایدارسازی خاک پایان نامه بهینه سازی خاک پایان نامه مقاوم سازی خاک پایان نامه مکانیک خاک پایدارسازی خاک مسئله دار گچی آزمایش CBR الیاف مصنوعی خاک سگزی
 • کامپیوتر و IT پروژه بررسی سیستم های امنیت شبکه
 • مقدمه: این پروژه به بررسی انواع سیستم های امنیتی و بررسی نقاط ضعف و قوت هر کدام می پردازد. در این بخش مقدماتی در مورد امنیت پروکتلها و انواع حملات بیان می شود و بخش های بعدی به بررسی انواع فایروال (فیلتر، NAT و پراکسی) و سیستم های تهاجم یاب می پردازد. سپس سه نمونه از نرم افزار های مفید امنیتی ....
 • مهندسی شیمی شرح عملیات واحد Reforming
 • بخشی از متن: هدف از فرآیند آرومایزینگ رسیدن به محصول غنی ازآروماتیک می باشد. خوراك این واحد نفتا می باشد که توسط واحد هیدروتریتینگ unit-250 تهیه می شود. برخی از واکنشهاي مطلوب بسیار گرماگیر می باشند و باعث تقسیم مجموعه به رآکتورهاي متعدد با پیش گرم کن هاي واسطه شده است. عملیات مطلوب فرآیند ...
 • تعمیرات و سرویس منوال شماتیک و سرویس منوال MSI X299 GAMING PRO CARBON AC MS 7A95 1.1
 • شماتیک و سرویس منوال MSI X299 GAMING PRO CARBON AC MS 7A95 1.1 :برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعم
 • برق، الکترونیک، مخابرات پیاده سازی و شبیه سازی DFIG‏ با ژنراتور القایی دوگانه‏ با متلب
 • پروژه شبیه سازی DFIG با ژنراتور القایی دوگانه با استفاده از نرم افزار متلب، این مدل با استفاده از IGBT ها یا سوئیچ ایده آل طراحی و ساخته شده است.
 • جغرافیا شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان تویسرکان واقع در استان همدان
 • شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان تویسرکان واقع در استان همدان همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، طول راه های ارتباطی موجود است.
 • زمین شناسی تحقیق درمورد انواع سنگها
 • دانلود احقیق درمورد انواع سنگ ها:بازالت بوجود مي آيندو اگر در درون زمين سرد شوند، سنگهاي بوجود آمده گرانيت ناميده مي سنگهاي آذرين، رسوبي و دگرگون . سنگهاي آذرين از ماگماي سرد شده بوجود مي آيند. اگر ماگما در سطح سرد شود، سنگهايي مثل شوند. سنگهاي رسوبي از ذرات ساير سنگها بوجود مي آيند. مثلاً م

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *