روانشناسی و علوم تربیتی آشنايي با دانش آموزان استثنايي

پروژه و تحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از پيشگفتار: كلمه‌ي بهنجار به افرادي اطلاق مي‌گردد كه در حد طبيعي و عادي گذران زندگي مي‌كنند. از نظر عامه فردي كه رفتارش چون ديگران است و مانند همه و به طور معمولي وعادي زندگي روزمره خويش را مي‌گذراند بهنجار و طبيعي است. از نظر علمي‌ چنانچه بهره ي …