روانشناسی و علوم تربیتی بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از مقدمه: اضطراب اجتماعي اضطرابي است كه خصوصاً هنگام برخوردهاي اجتماعي متقابل افراد با يكديگر بوجود مي‌ آيد افرادي كه از اضطراب اجتماعي رنج مي‌برند با افزايش مسائل رواني، ناتواني در تمركز حواس و حالتهاي عصبي روبرو هستند . اشخاص دچار اضطراب اجتماعي …