معماری تحقیق آشنایی با آداب و سنن حمام های قدیمی در ايران

تحقیق و پروژه رشته معماری، در این تحقیق شما را با آداب و سنن حمامهای قدیمی در ايران همراه عکس آشنا خواهیم کرد. بخشی از متن: سابقاً در همه جاي ايران حمام عمومي وجود داشت و اهالي محل اقلاً هفته اي يک بار به منظور نظافت به حمام مي رفتند. با اين تفاوت که مردان قبل از طلوع آفتاب تا ساعت هشت صبح حمام …