روانشناسی و علوم تربیتی عوامل موثر بر رشد خلاقيت و شخصیت اجتماعی دانش آموزان

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چكيده: در بررسي سير تكويني جوامع بشري و مطالعه ي چگونگي تغييرات و سرعت تحولات در هر يك از آنها بايد به زير ساختهاي فرهنگي اعم از باورها ،اعتقادات و سنتهاي اجتماعي مردم آن جوامع به عنوان عامل اصلي و محرك مجموعه اي از تغييرات توجه خاصي مبذول شود. چرا كه …