روانشناسی و علوم تربیتی بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غير منطقي در دانش آموزان دبيرستان

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی: پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظراباد می باشد فرضیه هایی که به معرض ازمایش گذاشته شده اند عبارتند از:1-ایا بین عزت نفس و افکار غیر منطقی رابطه وجود دارد یا نه؟ 2- ایا بین …