روانشناسی و علوم تربیتی مشکلات و راهكارهاي فرا روي مديران مدارس

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چكيده: دیدگاه های مختلفی در مورد شیوه مدیریت مدارس وجود دارد عده ای از مدیران مدارس ریشه بسیاری از مشکلات و راه حل های مدارس را در منابع مالی، فیزیکی و بودجه آن می دانند این افراد بیشترین توجه خود را به ورودی های سیستم مدرسه معطوف می دارند عده ای دیگری …