معماری کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان‌ های سبز

مقاله بررسی کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان‌های سبز رشته معماری به همراه مقاله مرجع انگلیسی، چکیده: امروزه با توجه به رشد جمعیت در دنیا، شاهد رشد بخش صنعت هستیم. خصوصاً صنعت ساخت‌ و ساز ساختمان، پس از یک طرف با افزایش مصرف سوخت مواجه هستیم که نتیجه ی آن تولید غیر قابل‌کنترل آلاینده‌ های زیست‌ …