روانشناسی و علوم تربیتی نقش فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش‌ هاي مؤثر كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

پايان نامه كارشناسي روانشناسي عمومي، بخشی از متن: به کارگيری فناوری اطلاعات و اينترنت و استفاده از امکانات رسانه های صوتی، تصويری و گرافيکی آن شرايط مناسبی را برای يادگيری و درک و فهم بيشتر تدريس معلمان فراهم می سازد. در واقع اينترنت راه های متنوعی را پيش روی فراگيران و معلمان می گذارد تا با …