علوم اجتماعی تحقیق تحليلي از بررسی وضعيت مذهب در آمريكا

دانلود تحقیق تحليلي از بررسی وضعيت مذهب در آمريكا:ر چند دهه اخير سردمداران جهان غرب براي رشد تمدن مادي و به انزوا كشاندن مذهب در غرب، تلاش همه‌جانبه و شديدي را آغاز نمودند، كه تمام تلاش ايشان به سمت حاكم نمودن ارزش‌هاي مادي به جاي ارزش‌هاي الهي سوق داشت. تأملي مختصر در تاريخ اجتماعي و سياسي غرب و يا