صنایع غذایی بررسی تکنولوژي توليد ماکاروني

پروژه رشته مهندسی صنایع غذایی، بخشی از مقدمه: هر چند توليد ماكاروني از يك ريشه تاريخي منشا مي گيرد اما به طور وسيع د رقرن بيستم با تغييرات اساسي وارد بازار مصرف عمومي و تجارت گرديد در اوليل اين قرن و قبل از صنعتي شدن توليدات تهيه و توليد اين محصول بصورت خانگي و يا به مقادير کم، درکارگاههاي کوچک ….

صنایع غذایی مقاله ویژگی ها و کاربردهای قندهای الکلی در صنعت غذا

مقاله ویژگی ها و کاربردهای قندهای الکلی در صنعت غذا؛ قندهای الکلی یا پلی اولها جزء قندها یا الکها طبقه بندی نمی شوند، بلکه کربوهیدراتهایی هستند که از طریق هیدروژناسیون کربوهیدراتهای طبیعی بدست می آیند. در تهیه این ترکیبات گروه آلدهیدی یا کتونی با گروه هیدروکسیل جایگزین می شود. این کربوهیدراتها سرطان

صنایع غذایی پایان نامه مكانيسم كاهش جذب چربي در سرخ كردن عمقي مواد غذايي

دانلود پایان نامه مكانيسم كاهش جذب چربي در سرخ كردن عمقي مواد غذايي:مكانيسم كاهش جذب چربي در سرخ كردن عمقي مواد غذاييسرخ نمودن عمقي روشي سريع براي آماده سازي مواد غذايي خوشمزه مي‌باشد. دماهاي بالاي روغن سرخ كردني منجربه خشك شدن و ايجاد بافتي ترد و دروني لطيف مي‌گردد. بويژه طعم حاصل، واكنش مايلارد در